Morsy, długonie i manaty

6Aby ochronić manata amazońskiego przed wyginięciem, zakazano prowadzenia handlu jego mięsem, a rybacy, w których sieci wpadają te zwierzęta, mają obowiązek natychmiast je wypuszczać. W pięciu rezerwatach przyrody nad Amazonką żyją manaty. Są one tam chronione i mogą swobodnie zdobywać pokarm w zalanych przez wodę lasach. Manaty pomyślnie introdukowano do wielu sztucznych zbiorników zaporowych, gdzie spełniają ważną rolę jako zwierzęta wyjadające roślinność pływającą. Jeśli w zbiorniku nastąpi nadmierna wegetacja roślin pływających, światło nie dociera do głębszych warstw wody i ginie fito-plankton, którym żywią się ryby. Bez manatów woda staje się odtleniona i życie w zbiorniku może zaniknąć. Gnijące rośliny wydzielają siarkowodór, który zatruwa wodę oraz jest przyczyną szybszego niszczenia metalowych konstrukcji zapory oraz turbin. Sposobów ochrony tych zwierząt nie istnieje zbyt wiele i nie wszystkie, z tych, które istnieją, są skuteczne. To przykre, ponieważ warto chronić te zwierzęta. Diugonie i manaty są niezwykłymi ssakami wodnymi, gdyż są roślinożercami. Poruszają się wolno w ciepłych, płytkich wodach, dzięki czemu oszczędzają energię i odżywiają się pędami wodnych roślin, które są bogate w węglowodany. Manaty amazońskie żywią się głównie roślinnością pływającą na powierzchni wody. Manaty magazynują energię pod postacią tranu odkładanego pod skórą. Tłuszcz jest dobrym izolatorem i zwierzęta te nawet w wodach tropikalnych mogą zachować pożądaną temperaturę ciała i nie przegrzać się. Zapasy tranu pomagają im także przeżyć okresy braku pokarmu: manaty amazońskie często muszą przetrwać długie okresy niedostatku pokarmu w czasie pory suchej, kiedy trudno jest o rośliny wodne. Ciężkie kości syren są balastem (obciążeniem), kiedy zwierzęta żerują pod wodą, co pomaga im w zanurzaniu się. Za pomocą kończyn przednich kopią w osadach, aby wydobyć głęboko zakorzenione rośliny. Czasami można je zobaczyć, jak transportują naręcza roślin, które są owinięte dookoła kończyn. O życiu rodzinnym diugoni niewiele wiadomo, ponieważ są one bardzo płochliwe i zasiedlają głębokie, muliste wody. Można je zaobserwować pojedynczo lub w grupach liczących nawet 100 osobników.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.